Veelgestelde vragen uitruil woningen Bo-Ex en SSH

Hieronder leest u veelgestelde vragen over de uitruil van woningen tussen Bo-Ex en SSH.

Waarom heeft Bo-Ex woningen met SSH geruild?

Bo-Ex is er voor mensen die in een sociale huurwoning wonen. Het verhuren van kamers of woningen voor studenten is niet onze hoofdtaak. Daarin is de SSH gespecialiseerd. Daarom heeft Bo-Ex haar onzelfstandige woningen (kamers) en kleine zelfstandige woningen voor reguliere zelfstandige woningen met SSH geruild.

Om hoeveel woningen gaat het?

Het gaat om 668 woningen/ kamers/ parkeergelegenheden van Bo-Ex en 376 gewone woningen van SSH.

Wat betekent dit voor huurders van Bo-Ex?
  • Vanaf 1 juli 2021 betaalt u uw huur aan SSH. U hoort op tijd wanneer u de huur moet gaan overmaken naar SSH. De ruil verandert niets aan uw huur. Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan blijft dit zo.
  • Uw huurcontract wordt overgenomen door SSH. Uw woning blijft een sociale huurwoning als dit nu ook een sociale huurwoning is.
  • Is er iets stuk? U kunt uw reparatieverzoek tot eind juni bij Bo-Ex indienen. Vanaf 1 juli dient u uw reparatieverzoek bij SSH in. Het onderhoud door SSH kunt u vergelijken met dat van Bo-Ex.
Wat betekent dit voor huurders van SSH?
  • Vanaf 1 juli 2021 betaalt u uw huur aan Bo-Ex. U hoort op tijd wanneer u de huur moet gaan overmaken naar Bo-Ex. De ruil verandert niets aan uw huur. Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan blijft dit zo.
  • Uw huurcontract wordt overgenomen door Bo-Ex. Uw woning blijft een sociale huurwoning als dit nu ook een sociale huurwoning is.
  • Is er iets stuk? U kunt uw reparatieverzoek tot eind juni bij SSH indienen. Vanaf 1 juli dient u uw reparatieverzoek bij Bo-Ex in. Het onderhoud door Bo-Ex kunt u vergelijken met dat van SSH.
Blijft mijn woning/kamer een sociale huurwoning?

Uw woning blijft een sociale huurwoning als dit nu ook een sociale huurwoning is. Woningen die nu als vrije sector woningen worden verhuurd, blijven vrije sector woningen. Bo-Ex maakt wel van een aantal vrije sector woningen die zij van SSH overneemt sociale huurwoningen.

Verandert mijn huur door de ruil?

Nee, uw huur verandert niet. Ontvangt u nu huurtoeslag? Dan blijft dit zo. Dit jaar wordt er geen huurverhoging doorgevoerd. Wel heeft u van ons een brief gekregen over hoe u uw huur betaalt vanaf 1 juli 2021.

Hoe betaal ik mijn huur vanaf 1 juli 2021 aan Bo-Ex?

U kunt uw huur op één van deze manieren aan Bo-Ex betalen:

  1. U betaalt per automatische incasso
  2. U maakt uw huur elke maand zelf over

Betalen per automatische incasso
Met een automatische incasso schrijven we de huur iedere eerste werkdag van de maand automatisch van uw rekening af. U heeft hier geen omkijken naar. Om te betalen per automatische incasso vragen wij u ons machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Ook als u nu per automatische incasso uw huur aan SSH betaalt, moet u dit formulier invullen en ondertekenen. Uw automatische incasso aan SSH stopt automatisch op 30 juni 2021.

Betalen per maandelijkse betaalopdracht
Als u uw huur elke maand zelf overmaakt, doet u dit voor de maand juli en daaropvolgend naar rekeningnummer NL96 RABO 0394 4265 17 op naam van Stichting Bo-Ex '91. Het is belangrijk dat u uw klantnummer vermeld bij de overschrijving. Die ontvangt u in juni van ons. U bepaalt zelf de datum van de overschrijving, als wij de huur maar vóór de 1e van de maand hebben ontvangen.

Wie moet ik bellen voor een reparatieverzoek?

Tot eind juni kunt u uw reparatieverzoek nog bij uw huidige verhuurder (SSH of Bo-Ex) indienen. Vanaf 1 juli meldt u uw reparaties bij de andere verhuurder. U wordt hier op tijd over geïnformeerd.

Hoe worden reparatieverzoeken afgehandeld?

U huurt nu bij Bo-Ex en na de ruil bij SSH
Tot 1 juli kunt u een reparatieverzoek indienen zoals u gewend bent. Dus bij Bo-Ex, via de mail, website of telefoon. Bo-Ex zal alle reparatieverzoeken die tot 1 juli worden ingediend afhandelen. Ook als dat betekent dat de afhandeling na 1 juli plaatsvindt. Na 1 juli dient u reparatieverzoeken in te dienen bij de SSH

U huurt nu bij SSH en na de ruil bij Bo-Ex
Tot 1 juli kunt u een reparatieverzoek indienen zoals u gewend bent bij SSH. SSH zal alle reparatieverzoeken die tot 1 juli worden ingediend afhandelen. Ook als dat betekent dat de afhandeling na 1 juli plaatsvindt. Na 1 juli dient u reparatieverzoeken in te dienen bij de Bo-Ex.

Hoe gaan Bo-Ex en SSH om met mijn persoonlijke gegevens?

Bo-Ex en SSH hebben een zogenaamde 'verwerkingsovereenkomst' met elkaar gesloten, waarin de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens wordt benoemd en waarin SSH en Bo-Ex elkaar beloven daar goed mee om te gaan.

Hoe word ik geïnformeerd over de veranderingen en de ruil?

Bent u nu huurder van SSH en wordt u vanaf 1 juli huurder van Bo-Ex? Bo-Ex informeert haar huurders per brief.
Bent u nu huurder van Bo-Ex en wordt u vanaf 1 juli huurder van SSH? SSH informeert haar huurders per e-mail.

Wat zijn de gevolgen voor Bo-Ex?

De uitruil is gebaseerd op het uitgangspunt dat Bo-Ex er niet op achteruit mag gaan. Daarom hebben we goed gelet op de gevolgen van de ruil voor onze netto opbrengsten. Deze netto opbrengsten zijn voor SSH en Bo-Ex nagenoeg gelijk, waardoor er geen nadelige effecten voor beide partijen optreden in hun bedrijfsvoering.

Mijn vraag wordt hier niet beantwoord. Waar kan ik terecht?

Voor vragen over de uitruil met SSH neemt u contact op met onze klantenservice via 030 282 78 88 of mail naar klantenservice@boex.nl.